Strona główna logo PZD


Nasz ogród Informacje Opłaty Działkowcy Go¶cie Galeria [kontakt]


logo rod
 
Najnowszy: 28.05.2021
Praca magazynu
 

 Kalendarium Ogrodu
 Władze ROD Żerań
 Plan zagospodarowania Ogrodu
 "Tablica ogłoszeń"
 RODO"Tablica ogłoszeń"

Uchwała w sprawie zaliczki na opłaty ogrodowe

Kontener na śmieci

Kontenery na śmieci (jeden w godzinach porannych, drugi po południu) są podstawiane zawsze w pierwszy poniedziałek miesiąca, od kwietnia do listopada włącznie. Kontenery ustawiane są obok świetlicy.

Przypominamy o zakazie wyrzucania gałęzi, trawy i innych odpadów zielonych. Zgodnie z regulaminem (§42 pkt 1) na każdej działce powinien być kompostownik.

Parkowanie

Prosimy nie parkować samochodów w alejkach wewnętrznych. Miejsca parkingowe znajdują się wzdłuż Alei Świetlicowej.

Prześwietlanie drzew

Przypominamy, że każdy członek PZD zobowiązany jest do cięcia i prześwietlania drzew i krzewów w taki sposób aby gałęzie nie przekraczały granicy działki (nie mogą wychodzić ani na alejki ani do sąsiadów).
§ 55 pkt 1 regulaminu
Prosimy o jak najszybsze usunięcie uchybień jeśli takie występują