Strona główna logo PZD


Nasz ogród Informacje Opłaty Działkowcy Go¶cie Galeria [kontakt]


logo rod
 
Najnowszy: 28.05.2021
Praca magazynu
 

 Kalendarium Ogrodu
 Władze ROD Żerań
 Plan zagospodarowania Ogrodu
 "Tablica ogłoszeń"
 RODOKOMUNIKATY

Praca magazynu

Zarząd Komisaryczny Ogrodu, w związku z poluzowaniem przez rząd obostrzeń związanych z COVID-19 postanowił, że gospodarz zacznie wypożyczać sprzęt.
Od 1 czerwca magazyn będzie czynny w soboty w godzinach 1000-1200 i 1700-1800. Działkowiec, który będzie wypożyczał sprzęt z magazynu musi podpisać oświadczenie, że bierze go na własną odpowiedzialność i w razie uszkodzenia naprawi go na własny koszt.

Stan regulacji gruntów ROD Żerań

Przedstawiamy pismo z Urzędu Gminy Targówek w sprawie stanu regulacji gruntów
Więcej...

Opłaty w 2021 roku

Na stronie Opłaty zamieszczone zostały aktualne stawki opłat w 2021 roku.

Konkurs

Na stronie Polskiego Związku Działkowców zamieszczone zostało zaproszenie do udziału w konkursie jubileuszowym pt. "40 lat Polskiego Związku Działkowców – dziedzictwo i przyszłość". Zapraszamy do wzięcia udziału.

Kontenery na śmieci

Kontenery na śmieci będą podstawiane w pierwszy poniedziałek miesiąca, od kwietnia do listopada włącznie, obok świetlicy.
Obowiązuje zakaz wrzucania gabarytów, foteli, desek, wiader, metali, gruzu itp.
Zgodnie z regulaminem na każdej działce powinien być kompostownik.

Włączenie wody na działkach

17 kwietnia 2021, od godziny 1000, rozpocznie się włączanie wody na działkach po sezonie zimowym. Zarząd ROD "Żerań" prosi o obecność na działkach w tym czasie i o zakręcenie zaworów.

Dotacje dla mieszkańców na budowę urządzeń do zatrzymania wód opadowych i roztopowych

Do 31 marca 2021 można składać wnioski o dofinansowanie budowy urządzeń do zatrzymywania wód opadowych i roztopowych.
Więcej...

Praca biura

Do 12 marca 2021 Biuro Zarządu ROD "Żerań" czynne jest od poniedziałku do soboty, w godzinach 10.00-16.00.
Telefony kontaktowe:
Prezes Zarządu Komisarycznego ROD "Żerań" - Elżbieta Szymańska - tel. 516-036-562
Skarbnik - Ewa Trzcińska - tel. 516-036-567
Sekretarz - Bogusława Grzymkowska - tel. 512-706-167

Zarząd Komisaryczny

Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD Uchwałą nr 46/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku powołał w ROD "Żerań" Zarząd Komisaryczny w składzie: Elżbieta Szymańska, Edward Filip, Ewa Trzcińska i Bogusława Grzymkowska.
Na pierwszym posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2021r. Zarząd Komisaryczny ROD "Żerań" ukonstytuował się następująco:
  • Elżbieta Szymańska - Prezes
  • Edward Filip - v-ce Prezes
  • Bogusława Grzymkowska - Sekretarz
  • Ewa Trzcińska - Skarbnik

Opłaty za zużycie wody w 2020 roku

Opłaty za zużycie wody w 2020 roku proszę wpłacać w terminie
23 listopada - 14 grudnia 2020.

Numer rachunku bankowego

Rachunek bankowy na który należy przekazywać opłaty:

80 1020 1042 0000 8802 0009 8855

Nazwa i adres posiadacza rachunku:

Rodzinny Ogród Działkowy "ŻERAŃ"
03-310 Warszawa
ul. Odrowąża 1

Obowiązek działkowca: wpisanie w tytule przelewu nazwiska działkowca i numeru działki.

Uchwała w sprawie powołania komisji do modernizacji energii elektrycznej

Zakaz przekazywania kodów dostępu

Zarząd ROD "Żerań" oraz Komisja Rewizyjna
przypomina Działkowcom o zakazie przekazywania kodów wjazdu do Ogrodu osobom nie będącym działkowcami, a w szczególności osobom z zewnątrz.
Nieprzestrzeganie zasad spowoduje blokadę kodu co wiąże się z obowiązkiem posiadania pilota.

Obowiązki działkowca

Działkowiec zobowiązany jest
Zgodnie z par. 67 regulaminu ROD

Dbać o estetyczny wygląd działki i utrzymywać w czystości i estetycznym stanie aleje
1. na połowie ich szerokości gdy do nich przylegają działki po obu stronach.
2. na całej ich szerokości gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

Zgodnie z par. 42 regulaminu ROD
1. Działka musi być wyposażona w kompostownik
2. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

Zakaz parkowania

W alejkach działkowych obowiązuje zakaz parkowania. Parkować można w Al. Świetlicowej i przy Rondzie "Żaba".

Artykuł o zaniedbanych ogrodach działkowych

Komunikat Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD

Komunikat nr 1/2020 Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców z dnia 12 marca 2020 w sprawie działań Zarządów ROD związanych ze zwoływaniem i odbywaniem walnych zebrań PZD w ROD w 2020 roku w Okręgu Mazowieckim
Więcej...

Prąd w sezonie zimowym

Zarząd ROD "Żerań" jednogłośnie podjął uchwałę nr 25/2019 o niewyłączaniu prądu po godzinie 1700 w sezonie zimowym.

Przycinanie drzew i krzewów

Zarząd ROD "Żerań" bardzo prosi o przycinanie drzew i krzewów wychodzących na alejkę.

Nowelizacja Regulaminu ROD

Prezentujemy najważniejsze zmiany w znowelizowanym Regulaminie ROD.
Więcej...

Czy ogrody działkowe w Warszawie przestaną istnieć?

Na stronie internetowej Krajowej Rady PZD umieszczone zostało stanowisko Krajowego Zarządu w sprawie zagrożeń dla istnienia ROD. Natomiast na stronie OZ PZD Mazowieckiego jest komunikat w sprawie opracowywania przez Urząd Miasta Warszawy projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Więcej...

Odpowiedzi na często zadawane pytania

W sekcji "Informacje" zamieszczone zostały odpowiedzi na często zadawane pytania. Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi dokumentami.

Informacje o RODO

Zamieszczone zostały informacje dotyczące przetwarzania danych osobowyc ("RODO"). Więcej o RODO...