Strona główna logo PZD


Nasz ogród Informacje Opłaty Działkowcy Go¶cie Galeria [kontakt]


logo rod
 
Najnowszy: 02.06.2024
Kontener na śmieci
 

 Kalendarium Ogrodu
 Władze ROD Żerań
 Plan zagospodarowania Ogrodu
 "Tablica ogłoszeń"
 RODO


 KOMUNIKATY archiwalneKOMUNIKATY ARCHIWALNE

Wyłączenie prądu na sezon zimowy

Informujemy, że od dnia 21 grudnia 2022 r., przez okres zimowy, nastąpi wyłączenie prądu w godzinach 1800 - 600.
Zarząd ROD "Żerań"

Zamknięcie wody na sezon zimowy

Informujemy o zakręceniu wody w ogrodzie w dniu 20.11.2022. W przypadku ujemnych temperatur zamknięcie nastąpi wcześniej.
Prosimy o przygotowanie i udostępnienie studzienek do odczytu wodomierzy w dniach 21-25.11.2022roku.
Zarząd ROD "Żerań"

Konkurs na najładniejszą działkę

W związku z konkursem na najładniejszą działkę, prosimy o zgłaszanie kandydatur działek. Do przeprowadzenia konkursu powinno być zgłoszonych co najmniej 10 działek. Termin zgłoszeń upływa 31 października br.
Zarząd ROD "Żerań"

Oferta dla wykonawcy usługi wymiany wodomierzy

W związku z koniecznością wymiany wodomierzy, Zarząd ROD Żerań poszukuje wykonawcy usługi. Oferty prosimy składać mailowo rod.zeran.odrowaza@gmail.com lub w biurze Ogrodu (w godz. pracy biura) do dnia 24 sierpnia br.

Praca: cięcie żywopłotu

Zarząd ROD Żerań poszukuje wykonawcy usługi przycięcia żywopłotu.
Oferty prosimy przesłać na adres mailowy ogrodu lub złożyć w biurze ogrodu do 13 lipca br.

Włączenie wody na działkach

9 kwietnia 2022, od godziny 1000, rozpocznie się włączanie wody na działkach po sezonie zimowym. Zarząd ROD "Żerań" prosi o obecność na działkach w tym czasie i o zakręcenie zaworów.

Walne Zebranie

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2022 r.

Zarząd ROD "Żerań" zaprasza na
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze,
które odbędzie się 24 kwietnia 2022 roku

na placu zabaw przy świetlicy jeśli pogoda dopisze lub w świetlicy przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Początek obrad:

  • pierwszy termin: 1200
  • drugi termin: 1230

Uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny później, są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.

Materiały sprawozdawcze dostępne do wglądu w dniu: 9 i 10 kwietnia 2022 r. w godz. 1600 - 1800 w świetlicy Ogrodu.

Walne Zebranie jest organizowane raz w roku dlatego obecność na nim jest obowiązkowa.

Proszę pamiętać, że ogród jest naszym wspólnym dobrem i wspólnie decydujemy o jego rozwoju, opłatach, wydatkach.

Kontenery na śmieci

Kontenery na śmieci będą podstawiane w pierwszy poniedziałek miesiąca, od kwietnia do listopada włącznie, w godzinach porannych i popołudniowych, obok świetlicy.
Obowiązuje zakaz wrzucania gabarytów, foteli, desek, wiader, metali, gruzu itp.
Zgodnie z regulaminem na każdej działce powinien być kompostownik.

Włączenie prądu

Całodobowe włączenie prądu po okresie zimowym odbędzie się 19 marca 2022 roku.

Obowiązek przycinania gałęzi

Po raz kolejny przypominamy, że zgodnie z regulaminem ROD do obowiązków działkowca należy dbanie o to, aby gałęzie drzew nie przerastały poza obręb działki i nie wystawały na alejkę, a także nie mogą wrastać w linię energetyczną.
Kosztami za naprawę uszkodzonej linii energetycznej bądź przewodów od monitoringu zostanie obciążony działkowiec.

Praca biura

Szanowni Państwo,
mając na uwadze trwający w kraju stan zagrożenia epidemicznego uprzejmie informujemy, że począwszy od dnia 15.11.2021 r. do odwołania biuro "ROD ŻERAŃ" funkcjonuje na zmienionych zasadach.
Nie przyjmujemy interesantów.
W sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. O przywróceniu normalnego działania biura, zostaniecie Państwo poinformowani ogłoszeniami w gablotach na terenie ogrodu oraz na stronie internetowej.
Z poważaniem
ZARZĄD ROD ŻERAŃ Telefony kontaktowe:
Prezes: 516-036-562
Skarbnik: 516-036-567

Zamknięcie wody na okres zimowy

W dniu 13 listopada 2021 zostanie zamknięty dopływ wody na działki na okres zimowy. Uwaga: w przypadku ujemnych temperatur, zamknięcie może nastąpić wcześniej.
Odczyt wodomierzy w celu naliczenia opłat nastąpi w dniach:
13.11.2021 r., w godz. 1000 - 1400
14.11.2021 r., w godz. 1100 - 1400
Prosimy o umożliwienie wejścia na działki w podanych termiach.

Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła

W nawiązaniu do komunikatu Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, Zarząd ROD "Żerań" informuje o obowiązku złożenia deklaracji.
Więcej...

Praca magazynu

Zarząd Komisaryczny Ogrodu, w związku z poluzowaniem przez rząd obostrzeń związanych z COVID-19 postanowił, że gospodarz zacznie wypożyczać sprzęt.
Od 1 czerwca magazyn będzie czynny w soboty w godzinach 1000-1200 i 1700-1800. Działkowiec, który będzie wypożyczał sprzęt z magazynu musi podpisać oświadczenie, że bierze go na własną odpowiedzialność i w razie uszkodzenia naprawi go na własny koszt.

Stan regulacji gruntów ROD Żerań

Przedstawiamy pismo z Urzędu Gminy Targówek w sprawie stanu regulacji gruntów
Więcej...

Opłaty w 2021 roku

Na stronie Opłaty zamieszczone zostały aktualne stawki opłat w 2021 roku.

Konkurs

Na stronie Polskiego Związku Działkowców zamieszczone zostało zaproszenie do udziału w konkursie jubileuszowym pt. "40 lat Polskiego Związku Działkowców – dziedzictwo i przyszłość". Zapraszamy do wzięcia udziału.

Kontenery na śmieci

Kontenery na śmieci będą podstawiane w pierwszy poniedziałek miesiąca, od kwietnia do listopada włącznie, obok świetlicy.
Obowiązuje zakaz wrzucania gabarytów, foteli, desek, wiader, metali, gruzu itp.
Zgodnie z regulaminem na każdej działce powinien być kompostownik.

Włączenie wody na działkach

17 kwietnia 2021, od godziny 1000, rozpocznie się włączanie wody na działkach po sezonie zimowym. Zarząd ROD "Żerań" prosi o obecność na działkach w tym czasie i o zakręcenie zaworów.

Dotacje dla mieszkańców na budowę urządzeń do zatrzymania wód opadowych i roztopowych

Do 31 marca 2021 można składać wnioski o dofinansowanie budowy urządzeń do zatrzymywania wód opadowych i roztopowych.
Więcej...

Praca biura

Do 12 marca 2021 Biuro Zarządu ROD "Żerań" czynne jest od poniedziałku do soboty, w godzinach 10.00-16.00.
Telefony kontaktowe:
Prezes Zarządu Komisarycznego ROD "Żerań" - Elżbieta Szymańska - tel. 516-036-562
Skarbnik - Ewa Trzcińska - tel. 516-036-567
Sekretarz - Bogusława Grzymkowska - tel. 512-706-167

Zarząd Komisaryczny

Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD Uchwałą nr 46/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku powołał w ROD "Żerań" Zarząd Komisaryczny w składzie: Elżbieta Szymańska, Edward Filip, Ewa Trzcińska i Bogusława Grzymkowska.
Na pierwszym posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2021r. Zarząd Komisaryczny ROD "Żerań" ukonstytuował się następująco:
  • Elżbieta Szymańska - Prezes
  • Edward Filip - v-ce Prezes
  • Bogusława Grzymkowska - Sekretarz
  • Ewa Trzcińska - Skarbnik

Opłaty za zużycie wody w 2020 roku

Opłaty za zużycie wody w 2020 roku proszę wpłacać w terminie
23 listopada - 14 grudnia 2020.

Numer rachunku bankowego

Rachunek bankowy na który należy przekazywać opłaty:

80 1020 1042 0000 8802 0009 8855

Nazwa i adres posiadacza rachunku:

Rodzinny Ogród Działkowy "ŻERAŃ"
03-310 Warszawa
ul. Jacka Odrowąża 1

Obowiązek działkowca: wpisanie w tytule przelewu nazwiska działkowca i numeru działki.

Uchwała w sprawie powołania komisji do modernizacji energii elektrycznej

Zakaz przekazywania kodów dostępu

Zarząd ROD "Żerań" oraz Komisja Rewizyjna
przypomina Działkowcom o zakazie przekazywania kodów wjazdu do Ogrodu osobom nie będącym działkowcami, a w szczególności osobom z zewnątrz.
Nieprzestrzeganie zasad spowoduje blokadę kodu co wiąże się z obowiązkiem posiadania pilota.

Obowiązki działkowca

Działkowiec zobowiązany jest
Zgodnie z par. 67 regulaminu ROD

Dbać o estetyczny wygląd działki i utrzymywać w czystości i estetycznym stanie aleje
1. na połowie ich szerokości gdy do nich przylegają działki po obu stronach.
2. na całej ich szerokości gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

Zgodnie z par. 42 regulaminu ROD
1. Działka musi być wyposażona w kompostownik
2. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

Zakaz parkowania

W alejkach działkowych obowiązuje zakaz parkowania. Parkować można w Al. Świetlicowej i przy Rondzie "Żaba".

Artykuł o zaniedbanych ogrodach działkowych

Komunikat Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD

Komunikat nr 1/2020 Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców z dnia 12 marca 2020 w sprawie działań Zarządów ROD związanych ze zwoływaniem i odbywaniem walnych zebrań PZD w ROD w 2020 roku w Okręgu Mazowieckim
Więcej...

Prąd w sezonie zimowym

Zarząd ROD "Żerań" jednogłośnie podjął uchwałę nr 25/2019 o niewyłączaniu prądu po godzinie 1700 w sezonie zimowym.

Przycinanie drzew i krzewów

Zarząd ROD "Żerań" bardzo prosi o przycinanie drzew i krzewów wychodzących na alejkę.

Nowelizacja Regulaminu ROD

Prezentujemy najważniejsze zmiany w znowelizowanym Regulaminie ROD.
Więcej...

Czy ogrody działkowe w Warszawie przestaną istnieć?

Na stronie internetowej Krajowej Rady PZD umieszczone zostało stanowisko Krajowego Zarządu w sprawie zagrożeń dla istnienia ROD. Natomiast na stronie OZ PZD Mazowieckiego jest komunikat w sprawie opracowywania przez Urząd Miasta Warszawy projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Więcej...

Odpowiedzi na często zadawane pytania

W sekcji "Informacje" zamieszczone zostały odpowiedzi na często zadawane pytania. Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi dokumentami.

Informacje o RODO

Zamieszczone zostały informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych ("RODO"). Więcej o RODO...