Strona główna logo PZD


Nasz ogród Informacje Opłaty Działkowcy Go¶cie Galeria [kontakt]


logo rod
 
Najnowszy: 02.06.2024
Kontener na śmieci
 

 Kalendarium Ogrodu
 Władze ROD Żerań
 Plan zagospodarowania Ogrodu
 "Tablica ogłoszeń"
 RODO


 KOMUNIKATY archiwalneRODO

Administratorem Państwa danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez kamery wizyjne zainstalowane w niniejszym ogrodzie jest Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy "Żerań&" ul. Odrowąża 1, 03-310 Warszawa, tel. 516-036-567.
Monitoring prowadzony jest przez Administratora w związku z wykonywaniem zadania realizowanego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów w celu zapewnienia ochrony mienia i osób znajdujących się na terenie ogrodu.
Państwa dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane, tj. maksymalnie przez okres 35 dni od czasu zarejestrowania Państwa wizerunku.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw związanych z ochroną danych osobowych.
Przekazane dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogły by mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub w inny sposób wpływać na Państwa prawa i obowiązki.

Informacja Krajowego Zarządu ROD w sprawie przetwarzania danych osobowych