Strona główna logo PZD


Nasz ogród Informacje Opłaty Działkowcy Go¶cie Galeria [kontakt]


logo rod
 

 Dzień Działkowca 2019
 Pomiary geodezyjne Ogrodu
 Dzień Działkowca 2017
 Budowa placu zabaw
 Zima w OgrodziePomiary geodezyjne

W grudniu 2017 roku zostały przeprowadzone pomiary geodezyjne Ogrodu.

Prace związane są z przygotowywaniem planu zagospodarowania Ogrodu, jednego z podstawowych dokumentów każdego ogrodu, wymaganym przez Regulamin ROD.
Zgodnie z § 30 Regulaminu ROD: plan oparty jest na podkładzie geodezyjnym, określa granice ROD, jego podział na działki z zaznaczeniem ich granic, powierzchni i numeracji oraz podstawową infrastrukturę ROD. Zatem plan taki musi być wykonany przez osobę posiadające odpowiednie kwalifikacje, ze względu na właśnie podkład geodezyjny – geodetę.
Geodeta podczas swojej pracy bierze pod uwagę wcześniejsze plany ogrodu, mapy sieci energetycznych, wodociągowych, uwarunkowania wysokościowe, wyjaśnienia zarządu ogrodu oraz sytuację faktyczną.
Wynikiem jego prac będzie mapa – plan zagospodarowania ogrodu.